RiskEttan


AlkolåsObligatorisk riskutbildning – RiskEttan

Den första april 2009 infördes denna utbildning och är obligatorisk för dig som skall göra kunskapsprov för B-behörighet. Kursen är 3 timmar + fikapaus.

Denna utbildning berör alkohol och andra droger samt trötthet och riskbeteende i trafiken. I likhet med riskutbildning 2, halkbanan, måste denna utbildning genomföras innan man skriver kunskapsprovet och genomför körprovet.

Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om riskbeteende i trafiken och hur alkohol och andra droger samt trötthet påverkar körförmågan.

RiskEttan består av 3 delar

  • Riskbeteende
  • Trötthet
  • Alkohol och andra droger

För att vi skall godkänna och anmäla eleven till transportstyrelsen kräver vi

  • Närvaro
  • Delaktighet i diskussionen
  • Godkänd legitimation vid utbildningstillfället. Kursens giltighetstid är 5 år.

Välkomna önskar vi på Kjells trafikskola!

Tryck här för att komma till bokningssidan för RiskEttan.