Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning (Online)     540 kr/person

(Observera att både elev och handledare måste ha gått kursen för att få övningsköra, men behöver inte nödvändigtvis gå tillsammans. Kursen är giltig i 5 år.)

 

 

Tisdag           20/4 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag        22/4 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag           27/4 kl. 14.10-17.30           Online  Fullbokad

Tisdag             4/5 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag          6/5 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag           18/5 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag        20/5 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag             1/6 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag          3/6 kl. 17.45-21.00           Online

Tisdag           15/6 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag        17/6 kl. 17.45-21.00           Online

Tisdag           29/6 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag          1/7 kl. 17.45-21.00           Online

Sommaruppehåll

Tisdag           10/8 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag        12/8 kl. 17.45-21.00           Online

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka anmälan här OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!