Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning (Online)     540 kr/person

(Observera att både elev och handledare måste ha gått kursen för att få övningsköra, men behöver inte nödvändigtvis gå tillsammans. Kursen är giltig i 5 år.)

 

 

 

Tisdag           10/8 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag        12/8 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag           24/8 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag        26/8 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag             7/9 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad 

Torsdag          9/9 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag           21/9 kl. 17.45-21.00           Online  

Torsdag        23/9 kl. 17.45-21.00           Online 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka anmälan här OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!