Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning Online     540 kr/person

 

Tisdag           19/1 kl. 17.45-21.00           Online   Fullbokad

Torsdag        21/1 kl. 17.45-21.00           Online   Fullbokad

Tisdag           26/1 kl. 17.45-21.00           Online   Fullbokad

Torsdag        28/1 kl. 17.45-21.00           Online   Fullbokad

Tisdag            2/2  kl. 14.15-17.30           Online

Tisdag           9/2   kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Torsdag        11/2 kl. 17.45-21.00           Online  Fullbokad

Tisdag           23/2 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag        25/2 kl. 17.45-21.00           Online

Tisdag             9/3 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag        11/3 kl. 17.45-21.00           Online

Tisdag           23/3 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag        25/3 kl. 17.45-21.00           Online

Tisdag             6/4 kl. 17.45-21.00           Online

Torsdag          8/4 kl. 17.45-21.00           Online

 

 

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!