Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning     540 kr/person

(Observera att både elev och handledare måste ha gått kursen för att få övningsköra, men behöver inte nödvändigtvis gå tillsammans. Kursen är giltig i 5 år.)

 

 

Torsdag      14/10 kl. 14.10-17.30           På plats, Kjells Trafikskola Fullbokad 

Tisdag         19/10 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola  Fullbokat

Torsdag      21/10 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola  Fullbokad 

Tisdag           2/11 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola   Fullbokad

Torsdag        4/11 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola   Fullbokad

Tisdag         16/11 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola  Fullbokad

Torsdag      18/11 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola   

Tisdag         30/11 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola  

Torsdag        2/12 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola   

Tisdag         14/12 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola  

Torsdag      16/12 kl. 17.45-21.00           På plats, Kjells Trafikskola 

 

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka anmälan här OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!