Introduktionsutbildning 27/3 kurs fullbokad, 10/4 och 24/4


Introduktionsutbildning tisdag 27/3  kl. 17.45-21.00 (fullbokad)

Introduktionsutbildning tisdag 10/4 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 24/4 kl. 17.45-21.00

 

 

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!