Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning tisdag 29/1 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning onsdag 13/2 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 26/3 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 9/4 kl. 17.45-21.00

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!