Introduktionsutbildning Fullbokad 21/11, 5/12


Introduktionsutbildning tisdag 21/11 kl. 17.45-21.00, fullbokad

Introduktionsutbildning tisdag 5/12 kl. 17.45-21.00

 

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!