Introduktionsutbildning 26/9 (fullbokad), 10/10, (fullbokad), 24/10


Introduktionsutbildning tisdag 26/9 kl. 17.45-21.00, fullbokad

Introduktionsutbildning tisdag 10/10 kl. 17.45-21.00, fullbokad

Introduktionsutbildning tisdag 24/10 kl. 17.45-21.00

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!