Introduktionsutbildning


Introduktionsutbildning torsdag 27/9 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 9/10 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 23/10 kl. 17.45-21.00

Introduktionsutbildning tisdag 6/11 kl. 17.45-21.00

 

Läs mer om kursen här
Ring eller skicka mail för anmälan OBS ange personnummer och telefonnummer på alla som ska gå kursen!!