Riskettan kurs


Riskettankurs fredag 29/11 kl. 8.30-12.00

Riskettankurs fredag 10/1 kl. 8.30-12.00

 

Läs mer om kursen här
Ring eller maila för anmälan! OBS ange personnummer och telefonnummer!