Riskettan kurs


Riskettankurs fredag 20/9 kl. 8.30-12.00, fullbokad

Riskettankurs fredag 11/10 kl. 8.30-12.00

 

 

 

Läs mer om kursen här
Ring eller maila för anmälan! OBS ange personnummer och telefonnummer!