Riskettan kurs


Riskettankurs fredag 30/1 kl. 8.30-12.00

Riskettankurs torsdag 20/2 kl. 8.30-12.00

Riskettankurs torsdag 12/3 kl. 8.30-12.00

Läs mer om kursen här
Ring eller maila för anmälan! OBS ange personnummer och telefonnummer!